Associació PAPALLASSOS

Som una associació de voluntaris que ens comprometem a realitzar una activitat de forma continuada que consisteix en l'exercici d'una actitud formada en la filosofia de les arts del bon pallasso amb la intenció de millorar l'estat anímic dels pacients infantils i del seu entorn immediat, sense ànim de lucre.

Associació PAPALLASSOS

Reg. NIF G65915340

President: Modest Sallés i Sala

Secretària: María José Delgado Vico

Tresorera: Núria Mercader Liborio

Domicili: c/Villar, 20 s/at Població: 08041 Barcelona

E-mail: admin@papallassos.org

Subscriure a Papallassos RSS